Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kwestionariuszu satysfakcji.
Pozwoli to nam udoskonalić kolejną edycję wydarzenia.

1. W jakim stopniu konferencja spełniła Państwa oczekiwania? (w skali od 1-nie spełniło oczekiwań do 6 – przerosło oczekiwania):
2. Jaka jest Państwa ogólna ocena konferencji? ( w skali od 1-niska do 6- bardzo wysoka):
3. Co sądzą Państwo na temat czasu trwania konferencji? Seminarium trwało:
4. Co sądzą Państwo na temat programu konferencji? Program był:
5. Jak Pan/Pani ocenia poziom merytoryczny konferencji? (w skali od 1-niska do 6- bardzo wysoka):

6. Proszę o Pana/Pani opinię w jaki sposób możemy zmienić sposób realizacji konferencji (czas, miejsce, tematyka, forma itp.) aby była lepsza?

7. Jakie tematy chcielibyście Państwo poruszyć za rok?