prof. Włodzimierz Choromański
Kierownik Projektu PRT

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z AutomatedTransit Systems, Automated People Movers, autonomicznym samochodem, mobilnością osób o ograniczonej sprawności (egzoszkielety, innowacyjne wózki inwalidzkie, stabilizatoryortopedyczne do czynnościowego leczenia złamań). Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje: teorię sterowania, dynamikę pojazdów – szczególnie szynowych, sztuczną inteligencję, biomechanikę kliniczną, nowe systemy transportu miejskiego. Profesor jest kierownik zespołu pracującego nad systemem PRT - czyli systemem automatycznego transportu osób, który wykazuje cechy zarówno transport indywidualnego, jak i transportu publicznego. W 2016 roku zespół pod kierownictwem prof. Choromańskiego otrzymał nagrodę PrezesaRady Ministrów za System zrównoważonego transportu i osobistej mobilności-”Eko-mobilność-Prometeusz”.